Yêu cầu hệ thống tối thiểu
  • HĐH:  Microsoft Windows 7 trở lên.
  • Bộ xử lý: Bộ xử lý Intel hoặc AMD.
  • RAM: PC của bạn phải có ít nhất 2GB RAM. (Lưu ý rằng việc có 2GB dung lượng đĩa trở lên không phải là sự thay thế cho RAM)
  • Ổ cứng: Dung lượng đĩa trống 4GB
  • Bạn phải là Quản trị viên trên PC của bạn
  • Trình điều khiển đồ họa cập nhật từ Microsoft hoặc nhà cung cấp chipset